Happy Dramming.com

 

 Whiskyns historia

Det är allmänt erkänt att destilleringskonsten ursprungligen uppkom i Asien ca 800 FK och har funnit sin väg till Europa via Egypten. Det har dock förblivit ett mysterium om när destilleringskunnandet de facto landsteg de brittiska öarna. Det som däremot med säkerhet är känt är att kelternas förfäder praktiserade med framgång denna ädla konstform (destillering) och att de kallade sin eldiga dryck "uisge beatha" (uttalas ishke ba’ha). Det är gaeliska och betyder livets vatten. Vi kan ta det för givet att drycken, redan då, både värmde och förlängde livet. Själva ordet whisky kan härledas från det gaeliska ordet "uisge" som är en förkortning av "uisge beatha". Ordet whisky börjades användas på 1700-talet. Före detta användes "usquebaugh" eller "aqua vitae" (= latin, livets vatten).


Enligt traditionen så kom destilleringskonsten till Skottland från Irland och introducerades där av munken St. Patrick redan på 400-talet. Det sägs att han lärde sig destillering under sina upptäcktsfärder på kontinenten. Det är dock okänt om någon i Europa kände till destilleringskonsten förrän 500 år senare. Det påstås att den engelska kungen Henrik II besökte Irland på 1100-talet och tros då ha tagit med sig whisky hem. Ingen vet med säkerhet när whiskyn landsteg de brittiska öarna och när den nådde Skottland. De första destillerierna fanns i vilket fall som helst i de dåtida munkklostren och användes där för att producera främst medicin.


Irländska historieskrivare brukar ange slutet av 1100-talet som tiden då de första destillerierna togs i bruk. För skottarnas del anges start året som 1494. Det var då det Kungliga Riksräkenvärket registrerade en försäljning av 500 kg malt till munken John Cor, som skulle göra "aqua vitae". En handfull "industriella" destillerier uppkom under 1600- och 1700-talet. Malt whiskydestillering var främst en lokal företeelse ända fram till 1820-talet, då whisky börjades produceras också för exportändamål.


Under medeltiden spreds destilleringskonsten snabbt. Alla brände med "pot still", alla drack, oavbrutet och enorma mängder, från morgon till kväll. Whisky var en naturlig del av vardagen. I de skotska jordbrukarhemmen fanns det whisky redan på frukostborden. I början var det endast de lägre samhällsklasserna som drack whisky, men drycken spred sig snabbt även till de högre samhällsklasserna. I dag dricks whisky av alla typers människor, oberoende av samhällsklass. Det var främst män som tidigare drack whisky, men numera har också kvinnorna börjat hitta denna ädla dryck. Man kan således säga att whiskyn har fört människorna (och könen) närmare varandra och därmed också mänskligheten en bit framåt på utvecklingens väg.


Själva whiskysmaken var något helt annorlunda för femhundra år sedan än vad den är i dag. Whiskyn var då yngre (ingen egentlig mognadstid på fat) och hade en betydligt råare smak jämfört med dagens whisky. Det var först i slutet av 1700-talet som man upptäckte att whiskyns smak kan förbättras om den får mogna några år i ekfat. Detta upptäcktes av en ren tillfällighet då ett bortglömt whiskyfat hade återfunnits efter flere års glömska. Man trodde då att whiskyn var illafaren - men där misstog man sig fatalt - whiskysmaken upptäcktes ha blivit mjukare och fylligare. Så uppkom de första äldre whisky-årgångarna.


Genom unionsfördraget 1707 slogs de skotska och engelska parlamenten ihop och 1713 bestämdes att maltskatten, som redan gällde England, skulle också gälla Skottland. Detta blev början till lönnbränneriernas och smugglarnas gyllene tider, framförallt i de skotska högländerna. I början av 1800-talet tillverkades över hälften av all skotsk whisky illegalt. Det är speciellt från dessa tider som de mest fantastiska historierna om lönnbränneri och whiskysmuggling uppkom. Lagen om maltskatt var i kraft över hundra år och på 1820-talet reviderades lagen så att betydande skattelättnader på whiskytillverkning genomfördes. Den illegala destilleringsverksamheten började därmed genast minska i omfattning och nedräkningen för det illegala lönnbränneriet och whiskysmuggleriet hade påbörjats.


År 1831 uppfanns kolonndestilleringsapparaten av Irländaren, skattmasen Aeneas Coffey. Apparaten blev godkänd och patenterad 1832. Genom denna Coffey’s nya destilleringsteknik kunde man tillverka whisky i en kontinuerlig process och till mycket lägre pris än tidigare. Man kunde använda mältat och omältat korn tillsammans med andra sädesslag. Man behövde inte bry sig om vattnets karaktär och destilleriets läge (plats) kunde vara precis var som helst. Destilleringsapparaten kunde producera enorma mängder jämfört med det traditionella sättet att göra malt whisky med hjälp av "pot stills". Irländarna ville inte ha denna nya destilleringsapparat, som gav en alltför smaklös whisky. Skottarna däremot insåg betydelsen av den nya destilleringskonsten. Detta blev början till Skottarnas kommande dominans på whiskymarknaden.


År 1860 introducerades blended whisky av Andrew Usher i Edinburgh. Blended whisky blev genast en stor succé och därmed började whiskyn på allvar erövra också den övriga världen. Ungefär samtidigt landsteg den amerikanska bladlusen i Frankrike och förstörde på några tiotal år hela den franska vinproduktionen. Utan vin blev det ingen konjak, som ju på den tiden var etablissemangets dryck framom andra. Nu när konkurrensen var borta var det fritt fram för den skotska whiskyn att erövra den övriga världen, vilket ju också lyckades. Irländarna förlorade sitt starka grepp om whiskymarknaden till skottarna på 1930-talet då förbudstiden i USA upphävdes. Irländarna klarade inte av att möta denna nya stora efterfrågeökning från USA. Skottarna var denna gång bättre förberedda. Efter andra världskriget var det snudd på en totalkolapps av den irländska whiskyindustrin. Idag mår den irländska whiskyindustrin dock bättre och nya destillerier grundas igen.


Av all försäljning av skotsk whisky utgör ca 80% blended whisky. Fransmännen dricker i dag betydligt mer whisky än t ex konjak. Från att ända till 1820-talet ha varit en produkt enbart för den brittiska inre marknaden har whiskyn i dag (mycket tack vare just blended whisky) erövrat s g s hela den industrialiserade världen. Skotsk whisky är Skottlands nationaldryck och en mycket viktig handelsvara för hela Storbritannien.  Den skotska whiskyn skeppas idag till över 190 olika marknaden runt om i världen.


Single Malt Whiskyn är den självskrivna baskryddan i blended whisky. En allt ökande grupp människor har börjat uppskatta också självaste baskryddan - Single Malt Whisky. Dess frammarsch bland whiskyälskarna har varit stor den senaste tiden och utbudet har breddats märkbart. Single Malt Scotch Whisky går uppenbart en ljus framtid till mötes!

 

Källa: http://koti.welho.com/mgardber/whiskyhistoria.html