Happy Dramming.com

Ordlista 

ABV
Alcohol by Volume. På svenska blir det volymprocent. Denna förkortning brukar stå på flaskorna

Adze

Verktyg som används av tunnbindaren för täljning på mer eller mindre plan träyta

Amylas
Det enzym som bryter ned stärkelsen i kornet till jäsbart socker.

Angels Share
Se Änglarnas del

Aquavitae

se Livets vatten

Barm

Skum som bildas under jäsning som innehåller levande jästceller. Tidigare använders detta som förjästkultur

Barley

Engelska för korn

Barrel
Ekfat som tidigare använders för att lagra Bourbon i. En barrel rymmer vanligtvis 180 liter. En barrel som utöktats till att rymma 250 liter kallas After bourbon barrel, Dump Hogshead eller Remade Hoghsehad

Beading

Ett sätt att på ett ungefär avgöra alkoholstyrkan i whiskyn. Man skakar en flaska och ju större luftbubblorna är och ju längre tid det tar för dem att försvinna, desto högre är alkoholstyrkan

Blended whisky
En blandning av flera olika grainwhisky och maltwhiskysorter. Grainwhisky framställs i stora kolonnpannor vilket är en mycket effektiv och billig process som ger stora mängder destillat. Nackdelen är att den smakar mycket mindre (läs spritig). Maltwhisky är en mycket långsammare process och vars resultat är mycket smakrikare. En vanlig fördelning är 60% grain och 40% maltwhisky. Det är ovanligt att dessa lagras någon längre tid och oftast har de lagrats runt fem år. Några kända märken är Famous Grouse, Johni Walker, Grant´s, Bells, Chivas Regal.

Blender
Den person som ansvarar för att blanda whisky till en viss sort. Blandar grain- och maltwhisky

Bond
Lagerhus där tunnorna lagras.

Bothie
Ett litet hus där det föregick illegal destillering.

Bourbon
Whisky gjord på majs. Kommer ursprungligen från USA. Faten som används röks på insidan innan de används. De används bara en gång för att sedan skeppas över till europa. Kentucky är det dominerande områded för framställning av bourbun, men den kan tillverkas var som helst inom USA för att få kallas Bourbon. Enligt lag från 1964 måste det innehållan mellan 51-80% majs. Resten består oftast av råg och/eller korn. Lagras i minst 2 år.

BPS
British Plane Sprits vilket är den "Råwhisky" som läggs på faten efter destillering. Enligt lagen kan måste destillatet (bps) lagras på fat i minst tre år innan det får kallas whisky. Kallas ibland för New Make.

Bung

Trä eller korkplugg som används för att tillsluta ekfat

Butt
Detta är den största fatstorleken som används i Skottland och rymmer ungefär 500 liter. Oftast har de tidigare används för Sherrylagring.

Cask
Cask är liktydigt med tunna. Det finns flera storlekar men alla är gjorda av ek.

Charring
När man eldar insidan på en tunna.

Cask Strength
När det står Cask Strength på en flaska betyder den att innehållet är taget direkt från tunnan (=cask) utan att spädas med vatten. Den är inte heller kylfiltrerad.

Corn Whiskey

Denna whiskey tillverkas ur mäsk med minst 80% majs. Till skillnad från bourbon behöver den ej lagras. Anses vara den ursprungliga men har inget med dagens bourbon att göra

Cut (eg Middle Cut)
Den del av destillatet som används för lagring.

De luxe blended
En finare blended som innehåller mera maltwhisky än en vanlig blended. Den kan även vara lagrad lite längre.

Deflegmation

Den process då spriångorna frigörs från vattnet genom avkylning

Draff
Den avända kornet som är kvar efter mäskningen är klar kallas för draff.
Destillerier brukar skänka eller sälja iväg det till bönder som använder det till boskapsföda.

Dram
Ett litet glas whisky på  ca 3-4 cl. Även callad Wee-Dram

Dreg

Det fina slam som ibland bildas mellan de två bottnarna i mäsktunnan

Eftersprit

Kallas även Feint eller Tail och avskiljs i Spirit Safe, innehåller vatten och låga alkoholer. Den samlas upp i Low Wines & Feints Reciever och blandas med Low Wines och destilleras en gång till.

Feints

Se eftersprit

Fenoler
En grupp smakämnen som ger whisky dess torv och röksmak. Se även PPM

Filtrering
Se kylfiltrering

First fill

När man använder ett fat första gången. T ex ett sherryfat för whiskylagring

Foreshot

Se Försprit

Försprit

Det spritdestillat som uppstår före Middle Cut under destilleringen. Förspriten kallas Foreshot eller Head. Den är normalt ca 70% och avskiljs i The Spirit Still. Den innehåller orena ämnen, den samlas upp i The Low Wines & Feints Reciever, blandas med Low Wines och destilleras på nytt.

Gröpe (Grist)
Den mjölliknande resultatet efter kornet är malt.

Grainwhisky
Grainwhisky görs i en kolonnpanna som kan producera stora mängder sprit till ett billigt pris. Man kan använda mältat såväl som omältat korn tillsammans med andra sädeslag (t ex vete och majs). Kolonnpannan uppfanns 1831 av irländaren Aeneas Coffey. Destillerier som tillverkar grainwhisky är stora fabriker och liknar inte alls de ofta pittoreska maltdestillerierna. Grainwhisky mognar mycket snabbare än maltwhisky. Ett vanligt graindestilleri producerar i snitt ca 40 miljoner liter per år vilket kan jämföras med maltdestilleriets 2-3 miljoner.

Head

Se försprit

Hogshead
En fattyp som används. Rymmer ca 250 liter.

Huvud, Hjärta & Svans (Head, Heart & Tail)
Vid destilleringen rinner det råsprit ur pannan. Det som kommer först kallas för huvud, sedan kommer hjärtat som är den som lagras. Sist kommer svansen. Både huvudet och svansen går tillbaka och destilleras igen.

Karamellfärg E150
Vissa single malt använder sig av karamellfärg för att få en för ögat tilltalande produkt. Det finns dock vissa som hävdar att detta är ett ofog. I blended industrin är detta mer accepterat och är mer regel än undantag. En whisky som står i solljus bleknar med tiden om den innehåller E150. En känd single malt som använder E150 är Talisker.

Kiln

Se Kölna

Kittelpanna

Lökformad destillationspanna i kpppar för framställning av maltwhisky. Den består av kropp (body), hals (swan neck), kondes- och avtappningsför (Lyne arm) samt kondensor

Kolonpanna

Den destilleringspanna som används vid framställning av grainwhisky. Kan producera stora mängder destillat billigt. Vilket sädesslag som helst kan användas

Kylfiltrering - Non Chill-Filtred
Om whiskyn är kylfiltrerad betyder det att de kylt ned whiskyn (till ca 0 gr C) och filtrerat den genom speciella filter. Detta tar bort alla småpartikar och gör whiskyn klarare. Det gör även att whiskyn inte grumlar sig när man tillsätter vatten. Nackdelen är att mycket av smakämnena fastnar i filtret. I och med kylfiltrering är det lättare att hålla en konsistent smak och färg på whiskyn. Många föredrad whisky som ej är kylfiltrerad då de smaksättande oljorna och partiklarna finns kvar

Kölna

Det rum som används för att torka det mältade kornet. Kölnan kröns ofta av ett Pagodtak. Rök frå torv eller koleld från våningen under tränger genom golvet och in i grönmalten. Det var förr i tiden, nuförtiden sker detta till stor del i stora mältningsanläggningar och själva torkningen sker oftast i ugnar.

Lagring
All lagring sker på ekfat. Däremot varierar typen av fat som används. En whisky som lagrats länge behöver inte alls vara bättre än en som lagrats kortare tid. En äldre brukar bli mer balanserad och rundare i smaken men kan även smaka trä. Även om det är omtvistad så hävdar de flesta att klimatet på lagringsplatsen för whisky påverkar dess smak. T ex om den lagras nära havet eller långt in på fastlandet. I Skottland säger lagen att för att få kallas whisky måste den lagrats minst tre år. I USA räcker det med två år.

Livets vatten

Livets vatten heter på latin "aqua vitae" och det är därifrån som gaeliskans "usige beatha" och "usquebaugh" härstämmar ifrån. Ordet whisky är en form av "usque"

Low wines
Resultatet efter första destilleringen i mäskpannan.

Lyne Arm
Den del som leder destillatet från toppen av pannan till avkylningen.

Malt
Kornets stärkelse som genom stöpning och mältning spjälkas till olika sockerarter.

Maltwhisky

Se Single Malt Whisky

Mash Tun

Se Mäsktunna

Middle Cut

Den mellersta delen av destillatet, efter separation från för- och eftersprit. Alkolhalten liggerm mellan 68-72% och är mer eller mindre orenat brännvin

Mäsk

Den jästa vörten. Alkoholstyrka på ca 8-10 volymprocent

Mäskpanna

Kittelpannan där mäsken destilleras till lågvin

Mäsktunna

En rund metallbehållare där gröpen blandas med varmt vatten för att det jäsbara sockret ska lakas ut och blir vört

Pagodatak
Den spetsiga taktyp på kölnan som uppfanns av Charles Chree Doig på 1880 talet. Syftet var att förbättra draget till torvelden i kölnan samt att skydda mot regn. Första destilleri att använda pagodatak var Dailuaine. Få används idag men underhålls ända pga symbovärdet för många maltdestillerier

Part Nan Angelen

Se Änglarnas andel


Peat

Se torv

Port Pipes
Den tunntyp som tidigare innehållit portvin.

Pot Still
Panna som används vid framställning av maltwhisky som oftast är gjord i koppar.

PPM
En förkortning som betyder parts per million. Det är ett mått på hur mycket torvrökt malten är. Lagavulin har 35ppm, Ardbeg har 50ppm och Bruichladdich har en sort som de kallar Octomore som är på hela 167ppm!

Proof

Detta är den brittiska och amerikanska alkoholbenämningen. UK och US proof har dock olika alkoholstyrkor, 100 proof är ca 57% i UK och 50% i US

Puncheon
En tunntyp som kan innehålla mellan 385-500 liter

Pure Malt
En beteckning som talar om att innehållet enbart är maltwhisky. Ett annat ord för Vatted Malt.

Quaich
Härstammar från gaeliskans cuach som är en gammal celtisk skål med två handtag.

Rectify

Spädning av whisky med vatten före buteljering. Vanligtvis ner till 40%

Reflux

Destillat som kondenserat och av tyngdkraften  återvänder ner till ursprungsvätskan där det återigen kondenseras

Silent Stills
Det engelska ordet för destillerier som ligger i malpåse eller stängt för gott!

Six Classic Malts
En serie med sex olika whisky som kommer från olika regioner. Lagavulin 16 år, en rökig variant från Islay. Cragganmore 12 år, en smakrik speysidewhisky. Talisker 10 år, representerar Islands och är rökig med smak av torv. Glenkinchie 10 år, mjuk, lite söt Lowlandwhisky. Oban 14 år, en whisky från västra Highlands som smakar lite rök och frukt. Dalwhinnie 15 år, en komplex Highland med smak av honung.

Single Cask
När det står Single Cask på en flaska betyder det att innehållet kommer från ett enda fat. Eftersom lagringsprocessen alltjämt är höljd i dunkel kan två likvärdiga tunnor, lagrade bredvid varandra, med samma sprit ge helt olika resultat! Ofta är det oberoende buteljerare som köper enstaka fat från destillerier. Om dessa är exceptionellt bra eller om det bara finns ett fåtal kan dessa buteljeras som Single Cask.

Slainte
Skål på gaeliska!

Spirit Safe

Är av mässing och gls och försett med kraftigt hänglås som förr bara The Exsice Man hade nyckel till, idag är det ägaren och VD. Skåpet innehåller hydrometrar för provtagning av det destillat som kommer från kondensorns rör. Utansidan av skåpet är försett med kranar som gör det möjligt att ändra flödet. Funktionen med skåpet är att pannskötaren kan ha koll på spritflödet utan att tappa av något.

Spirit Still

Se Spritpanna


Spritpanna
Detta är den andra pannan i destilleringsprocessen. Den kittel där lågvinet förvandlas till sprit

Steep

Bassäng där kornet blötläggs för mältning

Top Dresser
En högkvalitativ maltwhisky som används för att ge smak åt blended whisky.

Torv
Pressat organisk material som ibland (som t ex hos Laphroaig) används vid eldning i kölnor (torkning av kornet). Vatten som runnit genom torvmossar får ofta en karakteristik torvsmak.

Uisge Beatha
Se Livets vatten

Vatted
Att en whisky är vatted betyder att det ingår maltwhisky från fler än ett destilleri som blandats. Syftet är att den ska få en speciell karaktär. Efter att de olika sorterna blandats ligger den och ”gifter ihop sig” så kallad ”marrying”. Vatted är en relativt ovanligt whiskysort.


Vintage
Beteckningen vintage betyder att allt innehåll i flaskan härstammar från just det året som är angivet på flaskans etikett.

Wash

Se Mäsk

Wash Still

Se Mäskpanna

Whiskey
Grovt generaliserat så kan man säga att Skottar och Kanadensare inte använder -ey medans de gör det i Irland och USA.

År
Anger hur gammal den yngsta ingående whiskyn är lagrad. Att det står 10 år betyder alltså inte att all whisky är lagrad i 10 år utan bara att den yngsta är det.

Änglarnas del

Eftersom tunnor av ek inte är helt lufttäta och alkohol har lätt för att avdunsta så försvinner ca 2 % av whiskyn per år upp i luften till änglarna. När spriten (british plain spirit, bps) som destillerats fram hamnar på fat har den en alkoholstyrka på ca 70%. Beroende på klimatförhållanden och lagringstid har den färdiga whiskyn innan buteljering tappat ca 8-15 % av alkoholstyrkan.