Happy Dramming.com

Jag använder mig av MaltManiacs 100 gradiga poängskala vid betygssättning på whisky 


01-09 Kräkmedel, kan orsaka fysisk skada
10-19 Motbjudande och avskyvärt
20-29 Användbart i förgiftningssyfte
30-39 Absolut inte drickbart
40-49 Med tvekan drickbart, inget man blir lycklig av
50-54 Drickbart men långt ifrån bra
55-59 Inget att ha, men antydan till positiva egenskaper
60-64 Drickbart, men inget att hetsa upp sig över
65-69 En hyffsat acceptabel upplevelse, når dock inga höjder
70-74 En alltigenom njutbar dryck, ett litet snäpp under medel
75-79 Mycket bra, över medel, inte tillräckligt för att rekommenderas
80-84 Rekommenderas. verkligen bra, en till tack
85-89 Högst rekommendabel, måste provas en gång i livet
90-94 Underbart! Tillhör topphyllan där priset inte längre spelar nån roll
95-100 En legend, sann "aqua vitae" En av världens stora drycker

 

 

 

 

Och här är den i orginal på engelska 

01 - 09: Barely drinkable gagwater. Serving me this may result in physical violence.
10 - 19: Truly disgusting. Varying degrees of awfulness; highly avoidable.
20 - 29: Only suitable for intoxication purposes.
30 - 39: Definitely not enjoyable; don't pour me another glass, please.
40 - 49: Flawed. I'll drink it, but don't expect me to be happy about it.
51 - 54: All things considered I like it, but just barely.
55 - 59: I'm far from crazy about this, but I could find some redeeming qualities.
60 - 64: Quite drinkable, but I could find nothing in there to get very excited about.
65 - 69: An altogether satisfactory experience, but somehow it doesn't fulfil its potential.
70 - 74: An enjoyable drink, just a tad below average.
75 - 79: A very enjoyable drink; above average but not exciting enough to be reccommendable.
80 - 84: Reccomendable. Very nice indeed, thank you. Pour me another one, please.
85 - 89: Highly reccommendable. Everybody should try this at least once in their life.
90 - 94: Wonderful! These are the sort of top shelf whiskies where price starts to become almost irrelevant.
95 - 100: Exceptional; the stuff of legends; true 'aqua vitae'. Great liquids of the world.